UA

Ofertes d'ocupació al tauler d’anuncis de la nostra WEB

Descripció del servei

El tauler d’ofertes és un espai de la nostra WEB destinat a difondre entre els nostres universitaris les ofertes d’ocupació que les empreses vulguen fer públiques; amb aquesta finalitat:

  • L’empresa omplirà el Formulari de Sol·licitud per a Oferta en Tauler d’Anuncis, en què indicarà el lloc que ofereix i el perfil professional que necessita.
  • El GIPO tramitarà i publicarà l’oferta en la web, i la farà arribar també per correu electrònic a tots els titulats que estan donats d’alta en la borsa d’ocupació del GIPO i que reuneixen el perfil sol·licitat per l’empresa. 
  • Els candidats interessats en l’oferta es posaran en contacte directament amb l’empresa o el GIPO, remetent el seu CV actualitzat per correu electrònic o per la via que l’empresa considere més adequada.
  • L’empresa contactarà amb els candidats que vulga entrevistar.
  • Les ofertes estaran en el tauler durant un mes. Una volta transcorregut aquest període, l’oferta serà tancada i donada de baixa, llevat de petició expressa de l’empresa perquè continue publicada durant 30 dies més. Igualment, si l’empresa vol retirar l’oferta abans de transcórrer els 30 dies, haurà de comunicar-ho al GIPO per a procedir a donar-la de baixa.

Formulari de sol·licitud

Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb Noelia Ferri Enviar Correo, coordinadora de l’Àrea d’Ocupació.

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info