UA

Àrea de Pràctiques del GIPE

Comunicat del GIPE-Pràctiques per a Entitats col·laboradores i Alumnat ( fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat )

 

Amb l'entrada en vigor, a la Comunitat Valenciana, de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (Decret 8/2020 de 13 de juny de 2020), es podrà reprendre l'activitat de les pràctiques externes (GIPE) en la modalitat Presencial (i/o mantindre la no Presencial) ,respectant sempre les mesures sanitàries que estiguen establides en aquestes empreses o entitats, que no tinguen limitada totalment la seua activitat, sempre que s'haja subscrit el corresponent Conveni de Cooperació Educativa i les pràctiques es realitzen dins del màxim respecte a les mesures adoptades per les autoritats competents en relació amb les diferents fases del Pla per a la transició a una nova normalitat.

 

•    Els i les estudiants en pràctiques No Presencials estaran en tot moment sota supervisió i tutela amb mitjans telemàtics i de manera efectiva comprometent-se l'Entitat Col·laboradora a facilitar la realització de les tasques formatives a distància, amb mitjans telemàtics.
•    L'entitat col·laboradora i la persona estudiant es comprometen a complir les mesures de seguretat i salut establides en el centre de pràctiques assignat. L'entitat tindrà el deure d'informar, formar i fer respectar a l'estudiantat aquestes mesures, així com proporcionar-li els mitjans de seguretat i protecció indispensables per al desenvolupament de la pràctica. Per part seua, la persona estudiant es compromet a complir i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals de l'entitat; compromís que adquireixen tots dos a través del document d'acceptació de la pràctica.

 

L'objectiu de l'Àrea de Pràctiques és que els i les estudiants puguen compaginar els estudis amb una pràctica relacionada amb el seus estudis, com una primera forma de contacte amb el món empresarial i completar així la seua formació acadèmica i professional.

Informació per a l'alumne

Per això disposem d’una Borsa de Pràctiques per a Alumnes, a la qual pots inscriure't si tens superats el 50% dels crèdits de qualsevol titulació de la Universitat d'Alacant.

També et pots inscriure si estàs matriculat/da en un Màster Oficial o Títol Propi de la Universitat d'Alacant.

En cap moment ens limitem a arreplegar les ofertes d'ocupació, sinó que duem a terme la recerca activa d’aquestes amb l’organització d’esdeveniments, visites a empreses i tractant d’establir acords de cooperació en matèria de foment d'ocupació amb institucions i empreses privades.

Exàmens

En període d'Examenes els i les estudiants tindran dret a tenir el dia lliure. Per a açò hauran d'informar prèviament a l'Entitat Col·laboradora en la qual es troben realitzant pràctiques i presentar justificant d'assistència

http://web.ua.es/va/oia/horaris-academics/horari-de-classes-i-calendari-d-examens.html

Informació per a l'empresa

Si voleu incorporar a la vostra empresa un/a estudiant en Pràctiques de la Universitat d'Alacant, el Gipo disposa d'una Borsa de Pràctiques per a Empreses en la qual s'inscriuen els i les estudiants que estiguen acabant els estudis o cursant un Màster o Títol Propi.

L'entitat col·laboradora acull l'alumne/a que millor s'adapte al perfil sol·licitat, a través de la signatura d'un conveni de col·laboració amb la Universitat d'Alacant i la seua Fundació General, que no comporta cap relació contractual entre aquesta i l'alumne/a.

Informació addicional

Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb M. José Parra Enviar Correo, Responsable del Servei de Pràctiques.

 

 

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info