UA
Logotip Fundación General de la Universidad de Alicante Logotip Universidad de Alicante

Àrea de Pràctiques del GIPE

 

Comunicat del GIPE-Pràctiques per a Entitats col·laboradores i Alumnat

Les pràctiques externes (GIPO) es desenvoluparan en la modalitat presencial, semipresencial o no presencial, respectant sempre les mesures sanitàries que estiguen establides en aquestes empreses o entitats, que no tinguen limitada totalment la seua activitat, sempre que s'haja subscrit el corresponent Conveni de Cooperació Educativa.

  • Els i les estudiants en pràctiques no presencials o semipresencials, estaran en tot moment sota supervisió i tutela amb mitjans telemàtics i de manera efectiva comprometent-se l'Entitat Col·laboradora a facilitar la realització de les tasques formatives a distància, amb mitjans telemàtics.
  • L'entitat col·laboradora i estudiant es comprometen a complir les mesures de seguretat i salut establides en el centre de pràctiques assignat. L'entitat tindrà el deure d'informar, formar i fer respectar a l'estudiantat aquestes mesures, així com proporcionar-li els mitjans de seguretat i protecció indispensables per al desenvolupament de la pràctica. Per part seua, el/la estudiant es compromet a complir i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals de l'entitat; compromís que adquireixen tots dos a través del document d'acceptació de la pràctica.

 

L'objectiu del Servei de Pràctiques GIPO és oferir a els/les estudiants de la Universitat d'Alacant la possibilitat de realitzar pràctiques extra-curriculars remunerades i d'aquesta manera puguen completar, desenvolupar i aplicar de manera efectiva els coneixements obtinguts en els estudis de Grau, Màster i/o Títol propi. Amb aquest propòsit el nostre equip contactarà amb el teixit empresarial, entitats i organismes públics i habilitarà els recursos necessaris per a puguen dur-se a terme.
 

Informació per a els/les estudiants.

Per a això comptem amb una Borsa de Pràctiques per a estudiants, a la qual pots inscriure't si tens superats el 50% dels crèdits de qualsevol Grau  de la UA o si estàs matriculat/a en un Màster Oficial o Títol Propi de la UA.
 

Informació per a Empreses/Entitats

Si desitja incorporar un/a estudiant en Pràctiques de la UA, en la seua empresa, el GIPO disposa d'una Borsa de Pràctiques per a Empreses en la qual s'inscriuen aquells/as estudiants que es troben finalitzant els seus estudis de Grau o cursant un Màster o Títol Propi de la UA.

L'empresa o entitat acull al/l'estudiant que millor s'adapte al perfil sol·licitat, a través de la signatura d'un conveni de col·laboració educativa amb la Fundació General de la Universitat d'Alacant.
 

Contacte

Mª José Parra , Responsable del Servei de Pràctiques GIPO.

Mª Teresa Gómez , Servei de Pràctiques GIPO.

Ana Tortosa , Tècnic de Gestió GIPO.

Tfno. 965909828 / 965903887

Compartir en...

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info