UA
Logotip Fundación General de la Universidad de Alicante Logotip Universidad de Alicante

Creació d'Empreses

Tens una idea emprenedora?

Sol·licitar Cita

L'Àrea de Creació d'Empreses del GIPO és un servei gratuït dirigit al conjunt de la comunitat universitària en general i a estudiants, extitulats i graduats de la UA, en particular.

L'autoocupació és una de les formes d'inserció laboral típiques del mercat laboral espanyol que té un abast mitjà de vora un 20 % sobre del conjunt dels empleats i empleades.

L'accés a la inserció laboral per mitjà de la constitució d'una activitat empresarial es fa a través de mecanismes ben diferenciats que presenten necessitats específiques d'atenció per als emprenedors que decideixen posar en marxa una iniciativa.

El Gabinet d'Iniciativa per a l'Ocupació presta un servei d'atenció integral que inclou actuacions sobre les diferents fases del foment i suport als emprendiments.

 

FOMENT DE LA CULTURA EMPRENEDORA:

Es tracta d'actuacions generalment grupals que tenen diferents objectius:

  • Estudis sobre l'itinerari emprenedor:

A través de la realització d'enquestes i també a partir de l'anàlisi de les consultes ateses en el servei, elaborem estudis que tenen com a objectiu conèixer les característiques de la motivació emprenedora, així com altres factors psicosocials que determinen la major o menor probabilitat d'iniciar una activitat amb èxit.

La Universitat és un reservori de ciència, coneixement, saber i saber fer, i és per tant una font real i necessària de recursos que s’han de transferir a la societat a través de l’emprenedoria, dins de moltes altres formes.

Aquesta mena d'actuacions es canalitzen a través del Servei d'Anàlisi del Mercat Laboral, en el qual s’elaboren els estudis d'emprenedoria juntament amb altres aspectes del marcat de treball.

  • Activitats grupals de foment de l´emprenedoria:

Es tracta d'actuacions d'informació i motivació per a fer conèixer algunes de les característiques generals de l'emprenedoria, així com la colonizació dels recursos per a donar-hi suport en el context de la Universitat d'Alacant.

 

SUPORT A l'EMPRENEDOR PER MITJÀ D'ATENCIONS PERSONALITZADES:

·         En el Servei de Creació d'Empreses s'atenen consultes generals, sobretot en relació amb la posada en marxa d'un projecte emprenedor. Encara que normalment es resolen consultes puntuals, és un objectiu del servei orientar les consultes per a la realització d'un Pla d'empresa, perquè és a través d'aquest document que es facilita l'accés de l’emprenedor/a a la resta de recursos de suport a l’emprenedor. Per al seu millor aprofitament, també es presta un servei d'orientació i de suport en:

o Microcrèdits per a atendre necessitats de finançament aliena.

Preparació per a presentació de la iniciativa a concursos de premis a l'emprenedoria.

Preparació per a la sol·licitud d'ajudes i subvencions.

Informació sobre altres vies d'accés al finançament.

Accés a centres de creació d'empreses.

Compartir en...

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info