UA

Realització del procés de selecció de titulats universitaris

Descripció del servei 

  • L’empresa omplirà el Formulari de Sol·licitud de Selecció de Titulats en el qual indicarà el lloc que ofereix i el perfil professional que busca.
  • El GIPO farà una preselecció dels candidats que s’adeqüen més bé a aquest perfil, remetent els seus CV a les empreses
  • Els candidats que l’empresa rebrà seran entrevistats abans pel GIPO per a determinar-ne la disponibilitat, interès i adequació per al lloc de treball.
  • Durant els dos mesos següents, si no s’arriba a un acord amb els candidats enviats, el GIPO es compromet a facilitar a l’empresa, de manera gratuïta, el CV d’altres titulats per a la seua contractació amb una nova preselecció de candidats. 
  • La Fundació General de la Universitat d’Alacant emetrà una factura a l’empresa per un import de 30 euros més IVA per titulat remés, en concepte de gastes de gestió i preselecció de candidats. 
  • El pagament es farà per mitjà de transferència al número de compte bancari reflectit en la factura que la Fundació General de la Universitat d’Alacant emetrà a l’empresa per l’import corresponent 
  • La tramitació de l’oferta de treball inclou, gratuïtament i si l’empresa ho vol, la publicació de l’oferta laboral durant un mes en el tauler d’ofertes de la nostra web. 
  • Una vegada conclòs el procés de selecció per part de l’empresa, aquesta es compromet a comunicar al GIPO el resultat del procés per a poder actualitzar la nostra base de dades de candidats i poder oferir un bon servei.

Formulari de sol·licitud

Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb Noelia Ferri Enviar Correo, coordinadora de l’Àrea d’Ocupació.

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info