UA

Ofertes d'Ocupació Pública

Aquesta publicació conté informació relativa a les convocatòries d’ocupació pública de les Administracions Públiques.

http://www.sepe.es/

https://www.opobusca.com/listado/convocatorias/autonomia/2020

La informació ha sigut extreta del Centre d’Informació Administrativa dependent del Ministeri d’Administració Pública. Les dades que es publiquen tenen caràcter merament informatiu, de manera que és convenient que consultes la publicació oficial corresponent quan una convocatòria t’interesse, amb l’objectiu d’evitar possibles errors de transcripció o còmput de terminis.

La informació està estructurada en funció de la titulació que es requereix per a l’accés al cos, escala o categoria concreta; recull, a més, l’òrgan o organisme que convoca, el nombre de places, el termini de presentació d’instàncies i el butlletí o diari oficial en què es publicar.

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info