UA
Logotip Fundación General de la Universidad de Alicante Logotip Universidad de Alicante

Com es fa un Currículum Vitae

En aquesta pàgina t’assessorarem sobre els passos que has de seguir per redactar correctament el teu currículum, i te n’oferirem uns quants exemples.

El Currículum

Els professionals dedicats a la contractació de personal esperen que el currículum siga l’expressió clara i concisa sobre les dades personals, la formació i l’experiència professional de la persona que aspira a una ocupació.

Recorda...

El primer objectiu que busques a l’hora de preparar el teu currículum és obtenir una entrevista.

El currículum compleix una funció triple:

 • Presentar-te al teu futur ocupador.
 • Concentrar l’atenció durant la primera entrevista sobre els aspectes més importants de la teua personalitat i del teu recorregut acadèmic i laboral.
 • Després de l’entrevista, recordar al teu futur ocupador les dades que millor parlen de tu.

Dels punts forts de la teua biografia, el currículum ha de fer ressaltar els que estan en perfecta adequació amb la funció que has d’exercir en l’empresa, però sense mentir. Això significa que potser has de modificar el currículum depenent del lloc de treball a què et presentes.

Com has d’estructurar el currículum   

Primer és necessari donar-li un títol: "Currículum de (nom i cognoms de la persona)”, o només "Currículum".

A continuació vénen les diferents parts que un currículum ha de tenir sempre, distribuïdes d’aquesta manera:

Dades personals: Nom i cognoms, lloc i data de naixement, estat civil, adreça personal, número de telèfon de contacte, adreça de correu electrònic, etc.

Formació acadèmica: Estudis que has cursat, amb indicació de dates, centre, i lloc on els has fet.

Altres títols i seminaris: Estudis complementaris als universitaris que milloren la teua formació universitària, amb les dates, el centre i el lloc on els has cursat.

Experiència professional: Experiència laboral relacionada amb els estudis universitaris o que puguen ser d’interès per a l’empresa que et vol contractar. No et descuides d’assenyalar les dates, l’empresa en què has treballat i les funcions i tasques que hi has dut a terme.

Idiomes: En aquest apartat mencionaràs els idiomes que coneixes i el nivell que tens. Si has obtingut algun títol reconegut, com per exemple el First Certificate en anglès que acredite els teus coneixements en aquests àmbits, indica-ho.

Informàtica: Assenyala els coneixements informàtics que tingues: sistemes operatius, processadors de text, fulls de càlcul, bases de dades, disseny gràfic, Internet, etc.

Altres dades d’interès: En aquest últim apartat inclou tots els aspectes que no has esmentat encara, com ara el carnet de conduir, disponibilitat, etc.

Com pots presentar el currículum   

Hi ha tres maneres de presentar un currículum: la cronològica, la cronològica inversa, i la funcional.

El currículum cronològic

Permet presentar la informació a partir de la més antiga fins a la més recent. Aquest format té l’avantatge de destacar l’evolució seguida. Posa de relleu, si és possible, l’estabilitat i l’evolució ascendent de la teua carrera.

La presentació cronològica ofereix l’esquema ideal per a la posterior entrevista personal.

El currículum cronològic invers

Menys tradicional, aquesta presentació guanya més terreny cada dia. Consisteix a començar per les dades més recents. Té l’avantatge de destacar les experiències més recents, que són òbviament les que interessen més a les persones susceptibles de contractar-te.

El currículum funcional

Distribueix la informació per temer i propociona un coneixement ràpid de la teua formació i experiència en un àmbit determinat. És un perfecte instrument de màrqueting perquè, com que no segueix una progressió cronològicam permet seleccionar els punts positius i ometre els eventuals errors de recorregut, els períodes de desocupació, els canvis freqüents de treball, etc.

L’especialista en selecció i contractació de personal està acostumat a aquestes tres formes de presentació del currículum, de manera que hauràs d’escollir la que convé més al teu perfil professional.

Exemple de currículum

Recorda...

 • El teu currículum no ha d’excedir una pàgina o dues.
 • Has de cuidar l’estil i evitar els errors d’ortografia.
 • Abans d’enviar-lo, convé que una tercera persona en faça una lectura crítica.
 • Has de cuidar la imatge: paper de qualitat, caràcters apropiats al contingut, presentació agradable per a facilitar la lectura, etc.
 • La fotografia adjunta ha de ser recent i de mida carnet.

CURRICULUM VITAE

DADES PERSONALS

Nom i Cognoms: Eduard Carratalà Llopis 

Data y lloc de naixement: 12 d’agost de 1996 - Alacant                        FOTO
DNI número: 2888887-Z
Adreça: C/ Europa, núm. 3, 2n B, 03003 Alacant
Telèfon: 555 21 20 11
E-mail: Eduard@hztmail.es

FORMACIÓ ACADÈMICA

2021-2022

 Màster en Administració i Direcció d’Empreses MBA, per Universitat d´Alacant

2017-2021

  Grau en Administración y Dirección de Empresas. Universitat  d´Alacant

ALTRES CURSOS I SEMINARIS

2021

Alternatives Empresarials, per la Universitat d’Alacant (20 h).

2020

Gestió i Creació d’Empreses, pel Centre de Creació d’Empreses de la C. Valenciana (25 h).

2020

Jornades sobre les Noves Lleis Europees, pel Centre d’Estudis Europeus de Barcelona (10 h).

2019

 

Estudi Econòmic de la C Valenciana, Departament d’Estudis del Ministeri d’Economia i Hisenda (150 h).

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2021-2022

Conveni en pràctiques a través del programa gestionat pel Gabinet d’Iniciatives per a l’Ocupació (GIPO) de la Universitat d’Alacant; en el Departament de Comptabilitat de la multinacional GEIST, SA, fent durant vuit mesos tasques administratives i comptables.

2019-2020

Contracte de sis mesos en l’empresa BASET, SL, fent tasques administratives en general

IDIOMES

ANGLÈS

Nivell alt. Títol de l’Escola Oficial d’Idiomes.

FRANCÉS

Nivell mitjà. Cursant tercer curs en l’Escola Oficial d’Idiomes.

VALENCIÀ

Nivell mitjà. Certificat B1, per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

INFORMÀTICA

Coneixements mitjans alts a nivell usuari:

 
 • Processadors de text: Microsoft Word 
 • Fulls de càlcul: Excel
 • Bases de dades: Access
 • Contaplus
 • Internet - Outlook

ALTRES DADES D’INTERÈS

Permís de conduir B1, vehicle propi, disponibilitat per a viatjar.

REFERÈNCIES

Els puc oferir les dades que consideren oportunes en el cas que me les sol·liciten.

 

Esperem t’haja sigut d’ajuda.

Compartir en...

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info