UA

Modalitats de contractació

Contracte Indefinit

El contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors (art. 4 de la Llei 3/2012) fomenta la contractació estable per part dels emprenedors i PIMES, que suposen més del 95% del teixit productiu. Per a això, la norma establix una sèrie de bonificacions i deduccions fiscals.
 

Contracte Temporal

El contracte temporal es concerta amb límits de temps en la prestació dels servicis, quant a la duració del contracte. La duració màxima per a este tipus de contractes és de tres anys, ampliables a quatre per conveni col·lectiu.

Els contractes temporals estan classificats en tres tipus:

  • Contracte d'obra o servici determinat
  • Contracte eventual per circumstàncies de la producció
  • Contracte d'interinitat
     

Contractes Formatius o d'Aprenentatge

El contracte per a la formació i l'aprenentatge té com a objecte la qualificació professional dels treballadors, en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa, amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu
 

Contractes en Pràctiques

El contracte en pràctiques té com a objecte l'obtenció pel treballador de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis cursats.

 No es tracta únicament d'adquirir experiència en un treball determinat, sinó també de que eixa experiència actue sobre els estudis cursats"
 

SEPE, Servi Públic d'Ocupacio Estatal

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info